SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

       

 

                            Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę                             

od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.00 - 16.00

 

Opłaty za żywienie można dokonywać wyłącznie na konto Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 o numerze: 61156010102148124283790005 GETIN NOBLE BANK S. A. z dopiskiem:

„Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz miesiąc”.

(Na konto wpłacamy całą sumę za dany miesiąc z uwzględnieniem odliczeń za odpisy; odliczenia i zgłoszone odpisy proszę konsultować z z kierownikiem świetlicy lub wychowawcami świetlicy).

           

Obiady wydawane będą od 13 września 2021 roku
Opałata za obiady   -  WRZESIEŃ 2021    -  14 dni x 4,50 zł = 63 zł

Wpłaty na obiady - w nieprzekraczalnym terminie do 10 DNIA DANEGO MIESIĄCA

  

 

 

 

  Regulamin świetlicy

 

 

 Umowa o świadczenie usługi żywieniowej w roku szkolnym 2020/2021 >>>>>>  OTWÓRZ

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 >>>>>> OTWÓRZ
Copyright © 2018 sp8dabrowag.pl. All rights reserved. Create by FxDesign and eMDF