SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Kalendarium na rok szkolny 2021/2022

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022: 1 września 2021 r.
 2. Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 2021 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
 4. Ferie zimowe: 14 - 27 lutego 2022 r. 
 5. Rekolekcje wielkopostne: 28 - 29 marca 2022 r.  
 6. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.
 7. Dzień Dziecka/Dzień Sportu - czerwiec 2022
 8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r. 
 9. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.                                                                                                                           
    Dni do odpracowania:                    

Zebrania z rodzicami:

- 14.09.2021 r. - godz. 17.00  dla rodziców klas Va, Vb; VIa; VIIa, VIIb
                        - godz. 17.10  dla rodziców klas VIIc, VIId, VIIe; VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe
- 14.09.2021 r. - godz. 18.00  Rada Rodziców - budynek B
- 24.11.2021 r. - godz. 17.00  dla rodziców klas V - VIII
- 09.02.2022 r. - godz. 17.00  dla rodziców klas V - VIII
- 11.05.2022 r. - godz. 17.00  dla rodziców klas V - VIII

                          

  Konsultacje dla rodziców:

- każda pierwsza środa miesiąca od godziny 17.00 - 18.00

W miesiącach, w których odbywają się zebrania z rodzicami nie będzie konsultacji.

 

Egzaminy ósmoklasisty:

    Próbny egzamin dla klas ósmych     - ...  .03.2022 r.  
     
    Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustali  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:    
w terminie głównym:
 • 1. język polski                  –  24.05.2022 r. (...)       – godz. 9:00
 • 2. matematyka                 –  25.05.2022 r. (...)       – godz. 9:00
 • 3. język obcy nowożytny  –  26.05.2022 r. (...)      – godz. 9:00;    
w terminie dodatkowym:
 • 1. język polski                  –  ... .06.2022 r. (...)       – godz. 9:00
 • 2. matematyka                 –  ... .06.2022 r. (...)       – godz. 9:00
 • 3. język obcy nowożytny  –  ... .06.2022 r. (...)       – godz. 9:00.

 

Copyright © 2018 sp8dabrowag.pl. All rights reserved. Create by FxDesign and eMDF