SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


   

    Dnia 28 września 2021 roku odbył się konkurs z okazji międzynarodowego dnia języków obcych. Nasza szkoła, wraz z kilkoma innymi, została zaproszona przez organizatorów - I Liceum Ogółnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie. Konkurs składał się z dwóch etapów - dyktanda indywidualnego w języku angielskim oraz grupowego konkursu wiedzy o językach. Drugi etap podzielony został na części, według języka, którego dotyczył. Każda część odbyła się w innej, specjalnie przygotowanej pracowni. Forma konkursu była ciekawa i zachęcała do dalszej nauki języków obcych.

Maja Przybysz 


 

 

 

    Od 15 września 2021 roku nasza szkoła bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”, która potrwa do 15 października br. Celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci klas I – III i ich rodziców oraz zwórcenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia wirusów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 sp8dabrowag.pl. All rights reserved. Create by FxDesign and eMDF